English

联系我们首页 > 联系我们 > 联系我们

南京正业建设工程有限公司

Mob: (025)52435395 52657092 87123966

Fax:(025)52457080

E-mail: zy52435395@163.com

tel:13382032308

Address:南京市江宁区禄口街道志航路8号(空港工业园)

Copyright © 2017 All Rights Reserved 版权所有:南京正业建设工程有限公司苏ICP备17055833号-1    技术支持:宏云企方